Yageo

无源元件

显示 1 - 20 个产品,共 307 个
比较已选中产品 0/8
视图模式:
价格
(不含税价格)
描述
产品详情
 • RMB0.01
  /个 (每包:10000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC 系列 0Ω, 0402 (1005M), 厚膜, 0.063W, ±5% 容差
 • 电阻值0 Ω
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳0402 (1005M)
 • 容差±5%
 • 额定功率0.063W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  618-5804
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC0402JR-070RL
 • RMB0.029
  /个 (每包:5000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC0805 系列 10kΩ, 0805 (2012M), 厚膜, 0.125W, ±1% 容差
 • 电阻值10 kΩ
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳0805 (2012M)
 • 容差±1%
 • 额定功率0.125W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  618-5163
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC0805FR-0710KL
 • RMB0.11
  /个 (每包:5000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC1210 系列 100Ω, 1210 (3225M), 厚膜, 0.5W, ±1% 容差
 • 电阻值100 Ω
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳1210 (3225M)
 • 容差±1%
 • 额定功率0.5W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  617-8171
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC1210FR-07100RL
 • RMB0.033
  /个 (每包:5000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC0805 系列 100Ω, 0805 (2012M), 厚膜, 0.125W, ±1% 容差
 • 电阻值100 Ω
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳0805 (2012M)
 • 容差±1%
 • 额定功率0.125W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  618-5135
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC0805FR-07100RL
 • RMB0.03
  /个 (每包:5000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC0805 系列 1kΩ, 0805 (2012M), 厚膜, 0.125W, ±1% 容差
 • 电阻值1 kΩ
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳0805 (2012M)
 • 容差±1%
 • 额定功率0.125W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  618-3583
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC0805FR-071KL
 • RMB9.84
  /个 (每包:5个)
 • RS 库存编号
  669-8678
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC1812KKX7RDBB103
 • RMB10.691
  个 (在毎卷:1000)
 • RS 库存编号
  165-3142
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC1812KKX7RDBB103
 • RMB0.978
  个 (在毎卷:3000)
 • RS 库存编号
  165-3139
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC1206KKX7RCBB103
 • RMB1.295
  /个 (每包:25个)
 • RS 库存编号
  669-8631
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC1206KKX7RCBB103
 • RMB0.055
  /个 (每包:4000个)
 • RS 库存编号
  616-9133
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC0603JRNPO9BN220
 • RMB0.052
  /个 (每包:4000个)
 • RS 库存编号
  625-0267
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC0603JRNPO9BN101
 • RMB0.047
  /个 (每包:4000个)
 • RS 库存编号
  616-9537
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC0603KRX7R9BB103
 • RMB0.133
  个 (在毎卷:4000)
 • RS 库存编号
  171-0780
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  2238 246 19863
 • RMB0.169
  /个 (每包:50个)
 • RS 库存编号
  435-1403
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  2238 246 19863
 • RMB0.099
  个 (在毎卷:4000)
 • RS 库存编号
  669-8763
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC0603KRX7R7BB104
 • RMB0.034
  /个 (每包:5000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC0805 系列 1MΩ, 0805 (2012M), 厚膜, 0.125W, ±1% 容差
 • 电阻值1 MΩ
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳0805 (2012M)
 • 容差±1%
 • 额定功率0.125W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  618-3729
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC0805FR-071ML
 • RMB0.062
  /个 (每包:5000个)
Yageo 贴片式电阻器 RC0805 系列 10Ω, 0805 (2012M), 厚膜, 0.125W, ±1% 容差
 • 电阻值10 Ω
 • 技术厚膜
 • 封装/外壳0805 (2012M)
 • 容差±1%
 • 额定功率0.125W
查看更多类似产品 贴片电阻
 • RS 库存编号
  618-5179
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  RC0805FR-0710RL
 • RMB0.089
  个 (在毎卷:4000)
 • RS 库存编号
  669-8846
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC0805KRX7R9BB103
 • RMB0.196
  个 (在毎卷:4000)
 • RS 库存编号
  171-0794
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC1206KRX7R9BB104
 • RMB0.169
  /个 (每包:50个)
 • RS 库存编号
  461-4013
 • 品牌
  Yageo
 • 制造商零件编号
  CC0805KRX7R9BB103
最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857