IOT 开发套件

筛选条件

显示 1 - 1 个产品,共 1 个
每页显示搜索结果
描述 价格 CPU 技术 系统内存容量 系统内存类型 COM 接口数量 系列 COM 接口速率 媒体接口 COM 接口类型 延展 板载输入/输出 大容量储存 操作系统 嵌入式功能 工作温度
RS 库存编号 176-2224
制造商零件编号2095000001630
品牌HARTING
RMB14,872.00
单位
- - - - - - - - - - - - - -