D-sub连接器附件

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 39 个
每页显示搜索结果
描述 价格 附件类型 使用于 系列 CAD 绘图 安装类型 宽度 节距 主体定位 性别 额定电流 触点数目 尺寸 长度 额定电压
RS 库存编号 873-9854
制造商零件编号09670029120
品牌HARTING
RMB14.64
/个 (每包:10个)
单位
六角扩展器 D-Sub 连接器 09 67 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 843-6536
制造商零件编号09990000368
品牌HARTING
RMB214.44
单位
插入/拔插件工具 D-Sub 触点 HAN-Modular - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 160-2994
制造商零件编号0967000991301
品牌HARTING
RMB4.604
/个 (每包:20个)
单位
固定支架 9 → 50 路 D-Sub 连接器 - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 741-2885
制造商零件编号61030000166
品牌HARTING
RMB33.12
单位
Crimp Flange 9 → 37 路 D-sub 连接器 61030 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 843-8822
制造商零件编号09670019954
品牌HARTING
RMB3.60
单位
螺钉锁 D-sub 连接器 D-Sub - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 741-2882
制造商零件编号61030000067
品牌HARTING
RMB30.13
单位
Crimp Flange 9 → 37 路 D-sub 连接器 61030 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 547-2573
制造商零件编号39500030170
品牌HARTING
RMB270.34
单位
对接转换器 - Han-Port - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 873-9841
制造商零件编号09670009917
品牌HARTING
RMB33.32
单位
滑动锁 37 路 D-sub 连接器 09 67 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 873-9832
制造商零件编号09670009915
品牌HARTING
RMB29.79
单位
滑动锁 15 路 D-sub 连接器 09 67 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 873-9848
制造商零件编号09670019973
品牌HARTING
RMB6.797
/个 (每包:10个)
单位
锁柱 滑动锁 09 67 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 843-6570
制造商零件编号60010009013
品牌HARTING
RMB23.99
单位
内螺纹螺钉锁 D-sub 连接器 Miniature D har-mik - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 865-8250
制造商零件编号09670019968
品牌HARTING
RMB14.693
/个 (每包:10个)
单位
垫圈 D-Sub 底壳 - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 141-0352
制造商零件编号09670009914
品牌HARTING
RMB28.72
单位
滑动锁定器件 滑动锁定护罩,弹簧锁定护罩 D-Sub - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 154-6168
制造商零件编号09670009916
品牌HARTING
RMB24.31
/个 (每包:100个)
单位
滑动锁定器件 D-Sub 连接器 D-Sub - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 139-3664
制造商零件编号09661080001
品牌HARTING
RMB3.114
/个 (每包:20个)
单位
应力消除夹 D-sub IDC 9 极 D-Sub - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 873-9857
制造商零件编号09670019997
品牌HARTING
RMB5.325
/个 (每包:10个)
单位
滚花螺钉 D-Sub 底壳 09 67 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 154-6165
制造商零件编号09670029019
品牌HARTING
RMB3.967
/个 (每包:100个)
单位
六角螺钉 D-Sub 连接器 D-Sub, InduCom - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 547-2494
制造商零件编号39500030024
品牌HARTING
RMB278.76
单位
对接转换器 - Han-Port - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 154-6169
制造商零件编号09670029020
品牌HARTING
RMB5.93
/个 (每包:2个)
单位
六角螺钉 D-Sub 连接器 D-Sub, InduCom - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 865-8240
制造商零件编号09670009907
品牌HARTING
RMB1.959
/个 (每包:100个)
单位
弹簧闩锁 - - - - - - - - - - - - -

D-sub连接器附件

D-subminiature 或 D-sub 连接器是计算机和其他电子系统中常用的电气连接器类型。它们以围绕连接元件的 D 形金属屏蔽而命名,可以是公型(带有插头)或母型(带有相应插座)。D-sub 连接器附件用于增加或改变 D-sub 连接器的功能或提高其耐用性。

D-sub 连接器附件的用途是什么?

D-sub 连接器附件可用于更改连接类型、过滤信号或保护 D-sub 免受损坏。

对接转换器可转换连接,允许连接两个类似的 D-sub 连接器(例如,公型对公型或母型对母型)。如果将 D-sub 连接器固定到位的螺钉锁丢失或损坏,也可以对其进行更换。

D-sub 连接器附件类型

D-sub 连接器常用于模拟应用,因此滤波器是常用附件。这些滤波器通过 D-sub 连接器从数据传输中去除不需要的噪声。

防尘帽为连接器提供保护,防止灰尘或其他异物损坏不使用的连接器。