D-sub连接器附件

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 42 个
每页显示搜索结果
描述 价格 附件类型 使用于 系列 CAD 绘图 安装类型 宽度 节距 主体定位 性别 额定电流 触点数目 尺寸 长度 额定电压
RS 库存编号 220-5156
制造商零件编号2761499
RMB360.64
单位
- - SUBCON 9/F-SH - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 493-2355
制造商零件编号1689705
RMB233.44
单位
对接转换器 9 路 D-Sub 连接器 - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 220-5184
制造商零件编号2761606
RMB359.86
单位
- - SH - 印刷电路板安装 16mm 2.77mm 直角 公插 100mA 15 64.7 x 16 x 44.5mm 64.7mm 50 V
RS 库存编号 802-7643
制造商零件编号1656246
RMB85.77
单位
VGA 延长电缆 9 路 D-Sub 连接器 VS-09-DSUB-20-LI-2.0 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 220-5178
制造商零件编号2761596
RMB353.96
单位
- - SUBCON 15/F-SH - 电缆安装 16mm 2.77mm 直角 母座 100mA 15 64.7 x 16 x 44.5mm 64.7mm 50 V
RS 库存编号 220-5207
制造商零件编号2761622
RMB400.71
单位
- - SUBCON - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 111-6160
制造商零件编号1688722
RMB34.853
个 (以毎袋:10)
单位
对接转换器 9 路 D-Sub 连接器 VS-09-GC-BU/BU - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 111-6137
制造商零件编号1652651
RMB34.853
个 (以毎袋:10)
单位
对接转换器 9 路 D-Sub 连接器 VS-09-GC-ST/ST - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 881-8301
制造商零件编号1689912
RMB295.348
个 (以毎盒:10)
单位
D-Sub 触点插件 面板安装框架 VS-25-ST-DSUB-FK - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 111-6142
制造商零件编号1652693
RMB38.451
个 (以毎袋:10)
单位
对接转换器 25 路 D-Sub 连接器 VS-25-GC-ST/ST - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 286-1295
制造商零件编号2761826
RMB319.87
单位
- - SUBCON-PLUS M1 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 170-3848
制造商零件编号1688036
RMB34.054
个 (以毎盒:5)
单位
D-Sub 面板安装框架 面板 VS-15-A - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 493-2349
制造商零件编号1689695
RMB233.44
单位
对接转换器 9 路 D-Sub 连接器 VS-09-A-GC-BU/BU - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 111-6166
制造商零件编号1887099
RMB53.646
个 (以毎袋:5)
单位
保护盖 VS-15 面板安装框架 - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 802-7703
制造商零件编号1688036
RMB36.79
单位
D-Sub 面板安装框架 面板 VS-15 - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 220-5190
制造商零件编号2761619
RMB415.15
单位
- - SUBCON 25/F-SH - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 881-8307
制造商零件编号1689899
RMB88.898
个 (以毎盒:10)
单位
触点插件 面板安装框架 VS-25-ST-DSUB-EG - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 881-8288
制造商零件编号1689679
RMB1,539.38
毎盒:5 个
Box(es)
对接转换器 25 路 D-Sub 连接器 VS-25-KU-BU/BU - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 493-2361
制造商零件编号1689718
RMB262.09
单位
对接转换器 15 路 D-Sub 连接器 - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 881-8304
制造商零件编号1689873
RMB119.486
个 (以毎盒:10)
单位
触点插件 面板安装框架、印刷电路板安装框架 VS-25-ST-DSUB-ER - - - - - - - - - - -

D-sub连接器附件

D-subminiature 或 D-sub 连接器是计算机和其他电子系统中常用的电气连接器类型。它们以围绕连接元件的 D 形金属屏蔽而命名,可以是公型(带有插头)或母型(带有相应插座)。D-sub 连接器附件用于增加或改变 D-sub 连接器的功能或提高其耐用性。

D-sub 连接器附件的用途是什么?

D-sub 连接器附件可用于更改连接类型、过滤信号或保护 D-sub 免受损坏。

对接转换器可转换连接,允许连接两个类似的 D-sub 连接器(例如,公型对公型或母型对母型)。如果将 D-sub 连接器固定到位的螺钉锁丢失或损坏,也可以对其进行更换。

D-sub 连接器附件类型

D-sub 连接器常用于模拟应用,因此滤波器是常用附件。这些滤波器通过 D-sub 连接器从数据传输中去除不需要的噪声。

防尘帽为连接器提供保护,防止灰尘或其他异物损坏不使用的连接器。