LED 光管

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 953 个
每页显示搜索结果
描述 价格 柔性/刚性 配置 方向 长度 尺寸 LED 颜色 安装类型 透镜形状 线路数目 LED 封装尺寸 包括 LED 透镜颜色
RS 库存编号 713-4703
制造商零件编号PLP2-125
品牌Bivar
RMB5.398
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直角 4mm 3.1 (Dia.) x 4mm - 面板安装 圆形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 879-6083
制造商零件编号1270.1001
品牌Mentor GmbH
RMB18.708
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直向 23.6mm - - PCB安装 圆形 2 - 2 1 透明
RS 库存编号 170-7637
制造商零件编号1270.1001
品牌Mentor GmbH
RMB13.09
个 (以毎袋:100)
单位
刚性 - 直向 23.6mm - - PCB安装 圆形 2 - 2 1 透明
RS 库存编号 171-1267
制造商零件编号515-1094F
品牌Dialight
RMB3.505
个 (以毎袋:200)
单位
刚性 - 直向 17.9mm 4.6 x 11.9 x 17.9mm - PCB安装 圆形 2 3.5 x 2.8 mm 2 1 透明
RS 库存编号 546-0340
制造商零件编号515-1094F
品牌Dialight
RMB4.473
/个 (每包:10个)
单位
刚性 - 直向 17.9mm 4.6 x 11.9 x 17.9mm - PCB安装 圆形 2 3.5 x 2.8 mm 2 1 透明
RS 库存编号 546-1258
制造商零件编号515-1064F
品牌Dialight
RMB11.73
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直向 22.9mm 3.4 x 13.7 x 22.9mm - PCB安装 圆形 3 3 x 3 mm 3 1 透明
RS 库存编号 171-1326
制造商零件编号515-1064F
品牌Dialight
RMB7.33
个 (以毎袋:25)
单位
刚性 - 直向 22.9mm 3.4 x 13.7 x 22.9mm - PCB安装 圆形 3 3 x 3 mm 3 1 透明
RS 库存编号 713-4728
制造商零件编号PLP2-500
品牌Bivar
RMB5.998
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直角 13.5mm 3.1 (Dia.) x 13.5mm - 面板安装 圆形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 752-9148
制造商零件编号PLP2-215
品牌Bivar
RMB3.637
/个 (每包:10个)
单位
刚性 - 直角 6.3mm 3.1 (Dia.) x 6.3mm - 面板安装 圆形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 713-4781
制造商零件编号FLP25R6.0-SA
品牌Bivar
RMB18.65
单位
柔性 - 直角 154mm 7 (Dia.) x 154mm 琥珀色 PCB安装 扁平 1 3 mm 1 1 透明
RS 库存编号 713-4715
制造商零件编号PLP2-350
品牌Bivar
RMB5.466
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直角 9.7mm 3.1 (Dia.) x 9.7mm - 面板安装 圆形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 435-8151
制造商零件编号PLP1-125
品牌Bivar
RMB4.038
/个 (每包:10个)
单位
刚性 - 直角 7.3mm 3.8 (Dia.) x 7.3mm - 面板安装 圆顶 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 146-1313
制造商零件编号PLP1-125
品牌Bivar
RMB2.999
个 (以毎袋:100)
单位
刚性 - 直角 7.3mm 3.8 (Dia.) x 7.3mm - 面板安装 圆顶 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 891-9719
制造商零件编号VLP-200-F
品牌Bivar
RMB1.532
/个 (每包:100个)
单位
刚性 垂直 直角 5.1mm 4.1 x 4.1 x 5.1mm - PCB安装 扁平 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 879-6453
制造商零件编号1274.1011
品牌Mentor GmbH
RMB8.894
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直角 15mm 18.1 x 10 x 5mm - PCB安装 矩形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 879-6210
制造商零件编号1273.1001
品牌Mentor GmbH
RMB13.964
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直向 18.29mm 3 x 18.29 x 7.4mm - PCB安装 矩形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 170-7624
制造商零件编号1271.1000
品牌Mentor GmbH
RMB7.64
个 (以毎袋:100)
单位
刚性 - 直向 18.29mm 3 x 8.3 x 18.29mm - PCB安装 圆形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 170-7679
制造商零件编号1273.1001
品牌Mentor GmbH
RMB7.46
个 (以毎袋:100)
单位
刚性 - 直向 18.29mm 3 x 18.29 x 7.4mm - PCB安装 矩形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 879-6043
制造商零件编号1271.1000
品牌Mentor GmbH
RMB11.43
/个 (每包:5个)
单位
刚性 - 直向 18.29mm 3 x 8.3 x 18.29mm - PCB安装 圆形 1 - 1 1 透明
RS 库存编号 170-7755
制造商零件编号1274.1011
品牌Mentor GmbH
RMB5.82
个 (以毎袋:100)
单位
刚性 - 直角 15mm 18.1 x 10 x 5mm - PCB安装 矩形 1 - 1 1 透明

LED 光管

LED 光管是可将光从板装 LED 传输到需要光的地点的光学组件。它们可提供更大的光分布灵活性,让您可以在不改变 LED 本身位置的情况下改变 LED 光的位置。大多数 LED 光管都是面板安装或压配合,易于安装。

LED 光管有哪些不同类型?

LED 光管有三大类:柔性、刚性垂直和刚性直角,具有单机或多机配置。柔性光管由光学级塑料制成,使您可以将光移动到更远距离的预期目标位置。刚性 LED 光管由硬塑料制成,可以在垂直方向或 90° 角方向将光移动到较短距离的位置。

选择合适的 LED 光管

要获得最大光量,LED 必须与光管匹配。除了在 LED 样式之间进行选择,透镜尺寸和安装要求也会决定您的项目所适用的 LED 光管。