Wi-Fi模块

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 92 个
每页显示搜索结果
描述 价格 支持的协议 支持的安全标准 支持的总线接口 电源电压 尺寸 高度 长度 最高工作温度 最低工作温度 宽度
RS 库存编号 885-2008
制造商零件编号SAMW25H18-MR510PB
品牌Atmel
RMB232.08
单位
802.11b/g/n SSL、TLS、WAPI、WEP、WPA、WPA2 I2C、IrDA、LIN2、SPI、USART 2.7 → 3.6V - - - +85°C -40°C -
RS 库存编号 841-2502
制造商零件编号WG1400-00
品牌Jorjin
RMB99.64
单位
802.11b/g/n - - - - - - - - -
RS 库存编号 173-0793
制造商零件编号WG7831-D0
品牌Jorjin
RMB103.359
个 (在毎卷:1800)
单位
802.11b/g/n - - - - - - - - -
RS 库存编号 173-0792
制造商零件编号WG7801-D0
品牌Jorjin
RMB78.939
个 (在毎卷:1800)
单位
802.11b/g/n - - - - - - - - -
RS 库存编号 885-2004
制造商零件编号ATSAMW25H18-MR210PA
品牌Atmel
RMB158.02
单位
802.11b/g/n SSL、TLS、WAPI、WEP、WPA、WPA2 I2C、IrDA、LIN2、SPI、USART 2.7 → 3.6V - - - +85°C -40°C -
RS 库存编号 758-1023
制造商零件编号WIZFI210
品牌WIZnet Inc
RMB239.52
单位
802.11b/g/n WEP, WPA, WPA2 ALARM, GPIO, I2C, SPI, UART, WAKE 3.3V 23.5 x 31.95 x 2.9mm 2.9mm 31.95mm +85°C -40°C 23.5mm
RS 库存编号 177-5534
制造商零件编号WIZFI210
品牌WIZnet Inc
RMB218.513
个 (以毎盒:80)
单位
802.11b/g/n WEP, WPA, WPA2 ALARM, GPIO, I2C, SPI, UART, WAKE 3.3V 23.5 x 31.95 x 2.9mm 2.9mm 31.95mm +85°C -40°C 23.5mm
RS 库存编号 915-9952
制造商零件编号EFR32FG1V132F128GM32-B0
品牌Silicon Labs
RMB32.265
/个 (每包:2个)
单位
2.4 GHz 专有 AES 128/256,ECC,SHA-1,SHA-2 I2S,IrDA,RS485,串行,UART,USART 1.85 → 3.8V 5.1 x 5.1 x 0.85mm 0.85mm 5.1mm +85°C -40°C 5.1mm
RS 库存编号 144-5887
制造商零件编号MRF24WN0MB-I/RM100
品牌Microchip
RMB160.16
Each (In a Tray of 50)
单位
802.11b/g/n AES128 SPI 3.15 to 3.45V 17.8 x 26.7 x 2.2mm 2.2mm 26.7mm +85°C -40°C 17.8mm
RS 库存编号 905-3075
制造商零件编号MRF24WN0MB-I/RM100
品牌Microchip
RMB168.37
单位
802.11b/g/n AES128 SPI 3.15 to 3.45V 17.8 x 26.7 x 2.2mm 2.2mm 26.7mm +85°C -40°C 17.8mm
RS 库存编号 841-2492
制造商零件编号WG7831-DELFA
品牌Jorjin
RMB121.80
单位
802.11b/g/n - - - - - - - - -
RS 库存编号 173-0795
制造商零件编号WG7831-DELFA
品牌Jorjin
RMB108.337
个 (在毎卷:1100)
单位
802.11b/g/n - - - - - - - - -
RS 库存编号 915-9974
制造商零件编号EFR32FG1V132F64GM32-B0
品牌Silicon Labs
RMB31.275
/个 (每包:2个)
单位
2.4 GHz 专有 AES 128/256,ECC,SHA-1,SHA-2 I2S,IrDA,RS485,串行,UART,USART 1.85 → 3.8V 5.1 x 5.1 x 0.85mm 0.85mm 5.1mm +85°C -40°C 5.1mm
RS 库存编号 758-1039
制造商零件编号WIZFI220-EVB
品牌WIZnet Inc
RMB670.62
单位
802.11b/g/n WEP, WPA, WPA2 ALARM, GPIO, I2C, SPI, UART, WAKE 3.3V 23.5 x 31.95 x 2.9mm 2.9mm 31.95mm +85°C -40°C 23.5mm
RS 库存编号 165-4205
制造商零件编号MRF24WN0MA-I/RM100
品牌Microchip
RMB190.251
Each (In a Tray of 50)
单位
802.11b/g/n AES128 SPI 3.15 to 3.45V 17.8 x 26.7 x 2.2mm 2.2mm 26.7mm +85°C -40°C 17.8mm
RS 库存编号 905-3066
制造商零件编号MRF24WN0MA-I/RM100
品牌Microchip
RMB200.07
单位
802.11b/g/n AES128 SPI 3.15 to 3.45V 17.8 x 26.7 x 2.2mm 2.2mm 26.7mm +85°C -40°C 17.8mm
RS 库存编号 915-6515
制造商零件编号EFR32MG1P232F256GM32-B0
品牌Silicon Labs
RMB45.36
/个 (每包:2个)
单位
2.4 GHz 专有,蓝牙智能,Thread,ZigBee,ZigBee RC AES 128/256,ECC,SHA-1,SHA-2 I2S,IrDA,RS485,串行,UART,USART 1.85 → 3.8V 5.1 x 5.1 x 0.85mm 0.85mm 5.1mm +85°C -40°C 5.1mm
RS 库存编号 716-6444
制造商零件编号MP-2501
品牌肯茂
RMB295.00
单位
802.11b/g - Mini PCI 3.3V - - 59.75mm - - 44.6mm
RS 库存编号 704-3512
制造商零件编号20-101-1265
RMB617.29
单位
802.11b/g WEP, WPA, WPA2 CMOS, HDLC, SDLC, SPI 3.15 → 3.45V 直流 30 x 51 x 10mm 10mm 51mm +55 °C -30 °C 30mm
RS 库存编号 841-2509
制造商零件编号WA6800-C0
品牌Jorjin
RMB497.55
单位
802.11b/g/n - - - - - - - - -

Wi-Fi模块

Wi-Fi模块是什么?

Wi-Fi模块又名串口Wi-Fi模块,属于物联网传输层,功能是将串口或TTL电平转为符合Wi-Fi无线网络通信标准的嵌入式模块,内置无线网络协议IEEE802.11b.g.n协议栈以及TCP/IP协议栈。

传统的硬件设备嵌入Wi-Fi模块可以直接利用Wi-Fi联入互联网,是实现无线智能家居、M2M等物联网应用的重要组成部分,属于重要的智能硬件组成部分。

Wi-Fi模块的应用领域

  • 串口(RS232/RS485)转Wi-Fi、TTL转Wi-Fi;
  • Wi-Fi监控、TCP/IP和Wi-Fi协处理器;
  • Wi-Fi遥控飞机、车等玩具领域;
  • Wi-Fi网络收音机、摄像头、数码相框;
  • 医疗仪器、数据采集、手持设备;
  • Wi-Fi脂肪称、智能卡终端、家居智能化;
  • 仪器仪表、设备参数监测、无线POS机;
  • 现代农业、军事领域等其他无线相关二次开发应用。

RS欧时电子为您提供了不同品牌的Wi-Fi模块,如Laird ConnectivityPanasonicSilicon LabsWIZnet IncMicrochip等多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。

欢迎查看和订购欧时电子的Wi-Fi模块及相关产品,订购现货24小时内发货,线上下单满额免运费。