SDRAM

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 113 个
每页显示搜索结果
描述 价格 存储器大小 SDRAM类 组织 数据速率 数据总线宽度 位址总线宽 每字组的位元数目 最长随机存取时间 字组数目 安装类型 封装类型 引脚数目 尺寸 高度
RS 库存编号 782-4553
制造商零件编号MT48LC16M16A2P-6A:G
品牌Micron
RMB51.88
单位
256MB - 16M x 16 位 - 16Bit 15Bit 16Bit 6ns 16M 表面贴装 TSOP 54 22.22 x 10.16 x 1.2mm 1.2mm
RS 库存编号 811-5131
制造商零件编号IS42S16800F-7TL
品牌ISSI
RMB24.87
/个 (每包:2个)
单位
128Mbit - 8M x 16 143MHz 16Bit 14Bit 16Bit 5.4ns 8M 表面贴装 TSOP 54 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 170-2172
制造商零件编号IS42S16800F-7TL
品牌ISSI
RMB16.534
Each (In a Tray of 108)
单位
128Mbit - 8M x 16 143MHz 16Bit 14Bit 16Bit 5.4ns 8M 表面贴装 TSOP 54 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 782-4566
制造商零件编号MT46V16M16P-5B :M
品牌Micron
RMB25.95
单位
256MB DDR 16M x 16 位 200MHz 16Bit 15Bit 16Bit 5ns 16M 表面贴装 TSOP 66 22.22 x 10.16 x 1.2mm 1.2mm
RS 库存编号 811-5125
制造商零件编号IS42S16400J-7TLI
品牌ISSI
RMB18.885
/个 (每包:2个)
单位
64Mbit - 4M x 16 位 143MHz 16Bit 14Bit 16Bit 5.4ns 4M 表面贴装 TSOP 54 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 170-2171
制造商零件编号IS42S16400J-7TLI
品牌ISSI
RMB15.335
Each (In a Tray of 108)
单位
64Mbit - 4M x 16 位 143MHz 16Bit 14Bit 16Bit 5.4ns 4M 表面贴装 TSOP 54 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 138-770
制造商零件编号MT46V32M16BN-6
品牌Micron
RMB104.69
单位
512Mbit - 32M x 16 位 333MHz 16Bit 15Bit 16Bit 0.7ns 8M 表面贴装 FBGA 60 12.5 x 10 x 0.85mm 0.85mm
RS 库存编号 782-4547
制造商零件编号MT48LC8M16A2P-6A :L
品牌Micron
RMB38.77
单位
128MB - 8M x 16 位 - 16Bit 14Bit 16Bit 6ns 8M 表面贴装 TSOP 54 22.22 x 10.16 x 1.2mm 1.2mm
RS 库存编号 811-5103
制造商零件编号IS42S16160D-7BLI
品牌ISSI
RMB67.20
单位
256Mbit - 16M x 16 143MHz 16Bit 15Bit 16Bit 6.5ns 16M 表面贴装 BGA 54 13.1 x 8.1 x 0.8mm 0.8mm
RS 库存编号 782-4563
制造商零件编号MT46V32M16P-5B :J
品牌Micron
RMB35.62
单位
512MB DDR 32M x 16 位 200MHz 16Bit 15Bit 16Bit 5ns 32M 表面贴装 TSOP 66 22.22 x 10.16 x 1.2mm 1.2mm
RS 库存编号 811-5144
制造商零件编号IS42S32200E-7TL
品牌ISSI
RMB25.20
/个 (每包:2个)
单位
64Mbit - 2M x 32 143MHz 32Bit 13Bit 32Bit 8ns 2M 表面贴装 TSOP 86 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 899-8523
制造商零件编号EDB8132B4PB-8D-F-R
品牌Micron
RMB64.10
单位
- - - - - - - - - - - - - -
RS 库存编号 782-4535
制造商零件编号MT48LC4M32B2P-6A :L
品牌Micron
RMB64.54
单位
128MB - 4M x 32 位 - 32Bit 14Bit 32Bit 6ns 4M 表面贴装 TSOP 86 22.22 x 10.16 x 1.2mm 1.2mm
RS 库存编号 811-5141
制造商零件编号IS42S32400F-7TL
品牌ISSI
RMB24.89
单位
128Mbit - 4M x 32 143MHz 32Bit 14Bit 32Bit 6.5ns 4M 表面贴装 TSOP 86 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 170-2174
制造商零件编号IS42S32400F-7TL
品牌ISSI
RMB23.04
Each (In a Tray of 108)
单位
128Mbit - 4M x 32 143MHz 32Bit 14Bit 32Bit 6.5ns 4M 表面贴装 TSOP 86 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 170-2165
制造商零件编号IS42S16100F-7TL
品牌ISSI
RMB13.991
Each (In a Tray of 117)
单位
16Mbit - 16M x 1 位 143MHz 16Bit 12Bit 16Bit 6ns 1M 表面贴装 TSOP 50 21.08 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 811-5135
制造商零件编号IS42S32200E-6TL
品牌ISSI
RMB26.90
/个 (每包:2个)
单位
64Mbit - 2M x 32 166MHz 32Bit 13Bit 32Bit 8ns 2M 表面贴装 TSOP 86 22.42 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 811-5090
制造商零件编号IS42S16100F-7TL
品牌ISSI
RMB12.08
/个 (每包:3个)
单位
16Mbit - 16M x 1 位 143MHz 16Bit 12Bit 16Bit 6ns 1M 表面贴装 TSOP 50 21.08 x 10.29 x 1.05mm 1.05mm
RS 库存编号 744-4520
制造商零件编号AS4C4M16S-7TCN
RMB11.55
/个 (每包:2个)
单位
64Mbit - 4M x 16 位 143MHz 16Bit 14Bit 16Bit 6ns 4M 表面贴装 TSOP 54 22.35 x 10.29 x 1.1mm 1.1mm
RS 库存编号 797-5829
制造商零件编号AS4C4M32S-7BCN
RMB34.60
单位
128Mbit - 4M x 32 位 133MHz 32Bit - 32Bit 5.4ns 1M 表面贴装 TFBGA 90 8.1 x 13.1 x 0.79mm 0.79mm

SDRAM

RAM 又称随机存取存储器, 几乎用于所有具有计算能力的设备中。常见于智能手机、 平板电脑、游戏机等手持设备中,以及笔记本电脑、 台式机、 电视等等。RAM 使这些设备能够处理任务、 管理信息和解决问题。

什么是 RAM 存储器芯片?

计算机存储器模块通常采用 DIMM 或 SO-DIMM 格式,并由印刷电路板和一系列板载小型存储器芯片组成。SDRAM 存储器芯片是使 RAM 模块能够处理设备要求的任务的原因。模块上每块芯片的存储器大小加起来构成整个 RAM,由设备进行存取。较大的存储器容量通常可进行更多任务, 获得更强大的问题解决能力,或同时运行更多或更大的软件的能力。

什么是 SDRAM?

与常规 DRAM 不同, SDRAM 运行时与 CPU 时钟同步。这种同步意味着 RAM 在时钟信号到达之前不会响应数据输入。与立即响应输入数据的常规 DRAM 不同的是, SDRAM 具有流水线功能,可使 CPU 并行处理多个任务。

除了存储器容量以外, 存取时间和数据速率是设备达到最高效率和最高性能的关键。这两个因素是 CPU 得以存取系统 RAM,并处理和解决问题的基础。更短的存取时间意味着更快的存取速度, 从而构建更高效的工作环境。

数据速率 以兆赫 (Mhz) 为单位, 根据 RAM 的类型和大小各不相同,并与总线宽度和存取时间相关。 数据速率在处理中有着重要的作用。数据传输速率即为数据输入和输出系统的速度。它表示数据输入 RAM 所需的时间,以及将处理结果传输回使用该结果的计算机或设备的时间。RAM 的 MHz 值越高,传输时间越短,这样系统反馈和接收信息的速度将更快。