Hirschmann Test & Measurement 接线柱, 母座, 红色, 额定电流32A, 焊接端接, 额定电压30 V ac, 60 V dc, 23.5mm长

产品技术参数资料
法例与合规
符合
COO (Country of Origin): DE
8398 现货库存,2020-06-12 发货。网上下单,免运费。
海外库存,需要清关
单价(不含税) 个
RMB 12.94
(不含税)
RMB 14.62
(含税)
单位
Per unit
1 - 14
RMB12.94
15 - 49
RMB12.56
50 - 99
RMB12.11
100 - 249
RMB11.73
250 +
RMB11.38