TE Connectivity

连接器

种类

显示 1 - 20 个产品,共 29803 个
比较已选中产品 0/8
视图模式:
价格
(不含税价格)
描述
产品详情
 • RMB80.385
  个 (以毎盒:100)
 • RMB104.14
 • RMB1.77
  /个 (每包:5个)
 • RMB1.607
  个 (以毎袋:800)
 • RMB2,429.63毎盒:1500 个
 • RMB1.654
  /个 (每包:5个)
 • RMB0.281
  /个 (每包:100个)
TE Connectivity 泰科电子 插座端子 025 系列, 母座, 使用于TH/.025 连接器壳体
 • 性别母座
 • 使用于TH/.025 连接器壳体
 • 系列025
 • 最小电线尺寸 mm20.2mm²
 • 最大电线尺寸 mm20.5mm²
查看更多类似产品 插座端子
 • RMB2,865.52毎卷:10000 个
TE Connectivity 泰科电子 插座端子 025 系列, 母座, 使用于TH/.025 连接器外壳
 • 性别母座
 • 使用于TH/.025 连接器外壳
 • 系列025
 • 最小电线尺寸 mm20.2mm²
 • 最大电线尺寸 mm20.5mm²
查看更多类似产品 插座端子
 • RMB18.70
 • RMB23.33
 • RMB21.591
  个 (以毎袋:100)
 • RMB5.263
  /个 (每包:10个)
 • RMB5,082.33毎盒:1000 个
 • RMB91.63
 • RMB38.77
 • RMB33.253
  个 (以毎盒:220)
 • RMB3.107
  /个 (每包:10个)
 • RMB3,054.65毎盒:1000 个
 • RMB3.325
  /个 (每包:10个)
 • RMB4.23
最近搜寻的产品
常见问题
需要帮助?
请拨打我们的客户服务团队电话:
4008218857