IEC滤波器

筛选条件

显示 1 - 20 个产品,共 30 个
每页显示搜索结果
描述 价格 性别 连接器类型 熔断器数目 熔断器尺寸 开关类型 端接方法 额定电流 额定电压 安装类型 工作频率 IEC 连接器类型 宽度 工作温度范围 深度
新产品
RS 库存编号 193-6524
制造商零件编号FCSS03SFR
品牌XP Power
RMB121.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 3A 264 V ac 螺钉 400Hz - 44mm -40 → +110 °C 62mm
新产品
RS 库存编号 193-6536
制造商零件编号FFSAS06BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 6A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6542
制造商零件编号FGSMA06BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 6A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6531
制造商零件编号FDMM10SFR
品牌XP Power
RMB111.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 10A 264 V ac 螺钉 400Hz - 44mm -40 → +110 °C 62mm
新产品
RS 库存编号 193-6518
制造商零件编号FASAS10SFR
品牌XP Power
RMB44.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 10A 264 V ac 螺钉 400Hz - 50.4mm -40 → +110 °C 58mm
新产品
RS 库存编号 193-6525
制造商零件编号FCSS06SFR
品牌XP Power
RMB121.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 6A 264 V ac 螺钉 400Hz - 44mm -40 → +110 °C 62mm
新产品
RS 库存编号 193-6522
制造商零件编号FASMA10SFR
品牌XP Power
RMB44.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 10A 264 V ac 螺钉 400Hz - 50.4mm -40 → +110 °C 58mm
新产品
RS 库存编号 193-6539
制造商零件编号FGSMA02BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 2A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6537
制造商零件编号FFSAS10BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 10A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6513
制造商零件编号FASAS03PFR
品牌XP Power
RMB44.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 3A 264 V ac 嵌入式 400Hz - 31mm -40 → +110 °C 58mm
新产品
RS 库存编号 193-6543
制造商零件编号FGSMA10BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 10A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6532
制造商零件编号FFSAS01BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 1A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6515
制造商零件编号FASAS06PFR
品牌XP Power
RMB44.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 3A 264 V ac 嵌入式 400Hz - 31mm -40 → +110 °C 58mm
新产品
RS 库存编号 193-6519
制造商零件编号FASMA01SFR
品牌XP Power
RMB44.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 1A 264 V ac 螺钉 400Hz - 50.4mm -40 → +110 °C 58mm
新产品
RS 库存编号 193-6526
制造商零件编号FCSS10SFR
品牌XP Power
RMB121.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 10A 264 V ac 螺钉 400Hz - 44mm -40 → +110 °C 62mm
新产品
RS 库存编号 193-6523
制造商零件编号FCSS01SFR
品牌XP Power
RMB121.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 1A 264 V ac 螺钉 400Hz - 44mm -40 → +110 °C 62mm
新产品
RS 库存编号 193-6535
制造商零件编号FFSAS04BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 4A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6541
制造商零件编号FGSMA04BFR
品牌XP Power
RMB169.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm 2 极 Faston 4A 264 V ac 螺钉 400Hz - 49.5mm -40 → +110 °C 64mm
新产品
RS 库存编号 193-6530
制造商零件编号FDMM06SFR
品牌XP Power
RMB111.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 6A 264 V ac 螺钉 400Hz - 44mm -40 → +110 °C 62mm
新产品
RS 库存编号 193-6517
制造商零件编号FASAS10PFR
品牌XP Power
RMB44.00
单位
公插 - 1 6.3 x 0.8mm - Faston 3A 264 V ac 嵌入式 400Hz - 31mm -40 → +110 °C 58mm

IEC滤波器

什么是IEC滤波器?

IEC滤波器是一种选频装置,可以使电磁信号中特定的频率成分通过,而极大地衰减其他频率成分。利用IEC滤波器的这种选频作用,可以滤除电源电磁干扰。

IEC滤波器的组成:

 • 线路阻抗稳定网络
 • 晶体管电路
 • 电源
 • 噪声分离器电路
 • IEC滤波器用途是什么?

  IEC滤波器目前在很多行业中设备中起到抗干扰的作用,如IEC滤波器经常被使用在医疗救护设备中,心脏监护仪通过使用IEC滤波器可以抑制监护系统中电源的电磁干扰,也可以抵御其他设备的电磁干扰。在供电系统中,通过使用IEC滤波器可以过滤电源内部的电磁,更可以屏蔽外部线路的电磁干扰

  RS欧时电子为您提供了不同品牌的IEC滤波器,如BulginDeltronEPCOSHirschmannRoxburgh EMCRS PROSchaffnerSchurterTE ConnectivityXP Power等800多款不同规格、型号的产品供您挑选,从而满足不同的应用场景需求。您在选购IEC滤波器的同时,可选购配电附件转换插头电源连接器附件电源直插式连接器电源测试块电源插头和插座电源延长线和电缆卷筒漏电保护插头和连接器接线板IEC连接器插头IEC电源适配器转换插头IEC 连接器附件等相关产品及其附件。

  欢迎查看和订购欧时电子的IEC滤波器及相关产品,现货订购24小时内发货,线上下单免运费。